Біологія 9 клас


Фотозвіти  прислати на вайбер +38096996837502.09.2022
Вітаю з початком нового навчального року!
Бажаю успіхів у навчанні!

Прошу приєднатися за посиланням в Тимс.


09.06.2022
Тема.  Основні загальні властивості живих систем

Опрацювати с. 248-254,  прочитати,  вивчити визначення та  поповнювати знання з біології, записати  та знайти значення нових слів, які почуєте на канікулах. 


60.06.2022
Тема.  Основи клітинної інженерії

Опрацювати параграф 58,  прочитати,  вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання 2,3 на с. 245.

30.50.2022- 02.06.2022
Тема.  Основи генетичної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасній біотехнологіях і медицині . Генетично модифіковані організми 

Опрацювати параграф 57,  прочитати,   вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання 5,6  на с. 242
27.05.2022
Тема. Огляд традиційних біотехнологій. 

Опрацювати параграф 56,  прочитати  вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання поміркуйте на с. 237.


23.05.2022
Тема.  Введення в культуру рослин.  Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. 

Опрацювати параграф 55, прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання поміркуйте на с. 234.


20.05.2022
Тема. Поняття про селекцію. 
Опрацювати параграф 54, прочитати вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання поміркуйте на с. 229.


16.05.2022
Тема.  Контрольна робота 
Виконати парні номери завдань на с. 223-224 з 2 по 24 номери.


13.05.2022
Тема. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого середовища. 
Опрацювати параграф 53,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання поміркуйте  2 на с. 223.


09.05.2022
Тема.  Біосфера як цілісна система
Опрацювати параграф 52,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання поміркуйтн на с. 217

06.05.2022
Тема:  Стабільність екосистем та причини її порушення

Опрацювати параграф 51, виписати та вивчити визначення,
на запитання "поміркуйте" на с. 213 дати письмову відповідь
02.05.2022.

Тема.  Біотичні,  абіотичні та антропічні фактори. 
Проєкт. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості. 
Опрацювати параграф 50, виписати та вивчити визначення, описати атропогенні фактори та їх вплив на територію села.
29.04.2022
Тема.  Харчові звязки,  потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах. 

Опрацювати параграф 49,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 1, 2, 7 на с. 208.
25.04.2022
Тема.  Екосистема.  Різноманітність екосистем 

Опрацювати параграф 48,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 1, 3, 4 на с. 204. 

22.04.2022
Тема.  Огляд основних еукаріотичних таксонів 
Опрацювати параграф 47,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 1, 2, 5 на с. 200. 

18.04.2022
Тема. Неклітинні форми життя: віруси.  Основні групи організмів: бактерії,  археї. 
Опрацювати параграф 46,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 4, 5, 6, 9 на с. 195.

15.04.2022
Тема.  Основи еволюційної філогенії та систематики
Опрацювати параграф 45, прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 1, 5, 6 на с. 190. 

11.04.2022
Тема.  Еволюція людини.  Етапи еволюції  людини.
Опрацювати параграф 44, прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 1,4,6 на с. 183. 

08.04.2022
Тема. Світоглядні та та наукові погляди на  походження життя 
Опрацювати параграф 43.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 1-8 на с. 178

04.04.2022.
Тема.  Світоглядні  та наукові  погляди на історичний розвиток життя 
Опрацювати параграф 42.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 1-4 на с. 173

01.04.2022
Тема. Механізми видоутворення 
Опрацювати параграф 41.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 1,3, 4, 6 на с. 168-169

28.03.2022
Тема. Популяції організмів та їх основні характеристики 
Опрацювати параграф 40.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 3-5 на с. 164

25.03.2022
Тема. Еволюції фактори.  Механізми первинних еволюційних змін.
Опрацювати параграф 39.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання на с. 160.

22.03.2022
Тема. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. 
Опрацювати параграф 39. Вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання на с. 160

25.02.2022
Тема. Процес Еволюції як універсальна властивість біологічних систем. 
Опрацювати параграф 38. Вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання на с. 155

07.02.2022
Тема.  Ознака як результат взаємодії генів
Опрацювати параграф 34, дати письмові відповіді на запитання після параграфу. 04.02.2022
Тема: Генетика статі, успадкування, зчеплення зі статтю
Опрацювати параграф 33, дати письмові відповіді на запитання після параграфу 

31.01.2022
Тема: Поняття про зчеплення генів кросинговер.
Опрацювати параграф 32  , дати письмові відповіді на запитання після параграфу,  повторити параграфи 29-31

19.11.2021
Тема: Фотосинтез: світлова та темнова фази.
Опрацювати параграф 18, вивчити визначення, перемалювати мал. 94 нас. 73, письмово завдання 3-5 на с. 74

15.11.2021
Тема: Енергетичний обмін
Опрацювати параграф 17, перемалювати мал.88,90,91 на с. 68-70, письмово завдання 4-5 на с. 71

12.11.2021
Тема: Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.
Опрацювати параграф 16, вивчити визначення, письмово відповіді на запитання 5-7 та поміркуйте 1-2  на с. 67

08.11.2021
Тема: Обмін речовин та єнергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.
Опрацювати параграф 16, вивчити визначення, письмово відповіді на запитання 1-4 на с. 67

05.11.2021
Тема: Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.
Лабораторна робота 1 Вивчення структурно-фукнціональної різноманітності клітин
Інструктаж БЖД.
Опрацювати параграф 15, мал 80 на с. 58 та мал. 82. на с. 59 перемалювати в зошит, письмово завдання 2 на с. 60., знати відповіді на запитання на с. 61-62.


01.11.2021
Тема: Ядро, його структурна організація функцій
Опрацювати параграф 14, мал. 71 на с. 54 в зошит, вивчити визначення.


29.10.2021

Тема: Мітохондрії і пластиди

Опрацювати параграф 13,  прочитати вивчити визначення, мал. 67 ІІ на с. 51 та 68 ІІ на с. 52 перемалювати в зошит, письмово завдання 7,8 на с. 53


25.10.2021

Тема: Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі
Клітинна стінка. Плазмоліз,деплазмоліз
Біологія від А до Я
👆Клітинна стінка розміщується ззовні плазматичної мембрани, формується за її участі, є продуктом життєдіяльності клітини і багатошаровим утвором, який слугує своєрідним зовнішнім скелетом клітини.
👆Функції клітинної стінки:
📍є зовнішнім каркасом клітини;
📍надає клітині механічної міцності, захищає її вміст від пошкоджень;
📍забезпечує тургор рослинних клітин, убезпечує їх від надмірної втрати вологи;
📍бере участь в обміні речовин;
📍виконує роль протиінфекційного бар’єру.
👆Клітинна стінка складається із двох компонентів: аморфного пластичного желеподібного матриксу (основи) з високим вмістом води та структурних компонентів (опорної системи).
👆До складу клітинної стінки входять такі речовини:
📍структурні компоненти (целюлоза — у рослин, хітин — у грибів, муреїн — у прокаріотів);
📍компоненти матриксу (геміцелюлози, пектин, білки, деякі мінеральні солі);
📍інкрустуючі елементи (лігнін, суберин);
📍речовини, що відкладаються на поверхні стінки (кутин, віск).
👆Клітинна стінка не суцільна: у ній є пори, через які з однієї клітини в іншу тягнуться тоненькі нитки цитоплазми — плазмодесми, що сприяє об’єднанню всіх клітин організму в єдине ціле.
👆Клітинні стінки проникні для води й певних сполук. Якщо клітину помістити в розчин солей з вищою концентрацією, ніж у цитоплазмі, то вода виходить із клітини і спричиняє ❗❗❗явище плазмолізу — відокремлення пристінкового шару цитоплазми від оболонки клітини. Якщо плазмоліз відбувається повільно, клітина тривалий час залишається живою. Зворотній процес надходження води у клітину з розчину солей, концентрація якого нижча за концентрацію розчину солей у цитоплазму, називають ❗❗❗деплазмолізом.Опрацювати параграф 12, письмово відповіді на запитання 1-4 на с. 5115.10.2021

Тема: Цитипалазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр

Опрацювати параграф 11, вивчити визначення, заповнити таблицю: Будова клітини:
1 стовпчик: назва частини клітини.
2 стовпчик: будова частини клітини
3 стрвпчик: функція частини клітини
Повторити параграф 9-10
06.05.2021
Тема: Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин.

Опрацювати параграф 55 на с. 229, вивчити визначення, дати письмові відповіді на запитання 1-6 та поміркуйте на с. 234


29.04.2021
Тема: Поняття про селекцію

Опрацювати параграф 54 на с. 225, письмово завдання 1-8 на с. 229


26.04.2021
Тема: Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого середовища

Опрацювати параграф 53 на с. 218, письмово завдання 1-10, на с. 22322.04.2021
Тема: Біосфера як цілісна система
Опрацювати параграф 52 на с. 213, письмово завдання 1-4 та поміркуйте на с. 217, замалювати схеми колообігу речовин

19.04.2021
Тема: Стабільність екосистем та причини її порушення
Опрацювати параграф 51 на с. 211, письмово завдання 1-5 та поміркуйте на с. 213


15.04.2021
Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні ( анторопогенні, техногенні) фактори. Проект. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості
 Опрацювати параграф 50, с. 208, вивчити визначення, , склати 6 тестових запитань, описати кількість дерев та кущів навколо вашого будинка.


12.04.2021
Тема: Харчові звязки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах
Опрацювати парагаф 49, с. 204, вивчити визначення, дати письмові відповіді на запитання 1-7, поміркуйте, с. 208або скласти конспект01.04.2021

Тема: Екосистема. Різноманітність екосистем
Опрацювати параграф 48 на с. 202, дати письмові відповіді на запитання 1-4 на с. 204, вивчити визначення, передивитися відео, скласти 3-6 тестових запитань за відео


29.03.2021

Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів

Опрацювати параграф  47 на с. 195, вивчити визначення, дати письмові відповіді на парні запитання 2-18 на с. 201, передивитися відео, виписати три цікавих факти25.03.2021

Тема: Неклітинні форми життя: віруси. Основні групи організмів: бактерії, археї

Опрацювати параграф 46, дати письмові відповіді на запитання 1-8 на с. 196


21.-1.2021

Тема: Генетика як наука. Генотип та фенотип. Алелі


Опрацювати параграф 29, виписати визначення, сласти по три тестових запитання


18.01.2021

Тема: Етапи індивідуального розвитку

https://youtu.be/DD9hvguaOKE  переглянути відео

Опрацювати параграф 27-28, дати писмові відповіді на запитання 1-7 на с. 108, та на запитання 1-5 на с. 11114.01.2021

Тема: Запліднення

Опрацювати параграф 26, дати пісмові відповіді на запитання 1-6 на с.104
11.01.2021

Тема: Статеві клітини

Опрацювати параграф 25 дати відповіді на запитанняПерейдіть за посиланням та виконайте завдання

12.10.2020

Тема: методи дослідження клітин. Типи  мікроскопії. еукаріотична клітина та її структура. клітинна мембрана.

опрацювати 9, 10 параграф, виписати та вивчити визначення.

Фотозвіти  прислати за адресою ( попередні завдання, та всі наступні)
 olga.panchenko1111@gmail.com  
або на вайбер +380969968375

28.05.2020

Тема: Повторення

Опрацювати с. 250-254, повторити вивчене за навчальний рік.25.05.2020

Тема: Основні загальні властивості живих систем

Опрацювати с. 248-249, дати письмові відповіді на запитання 12-18 на с. 246
21.05.2020

Тема: Основи клітинної інженерії

Опрацювати параграф 58, виписати та вивчити визначення, дати письмові відповіді на тестові запитання 1- 11 на с. 245-246
18.05.2020

Тема: Генетично модифіковані організми

Опрацювати параграф 57, виписати та вивчити визначення, дати письмову відповідь на запитання 1, 7 на с. 242
14.05.2020

Тема: Основи генетичної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнології і медицини


Проблеми та перспективи використання технології генетичної інженерії


Питання про перспективу використання генної інженерії під час вирощування сільськогосподарської сировини продовжує спричиняти серйозні суперечки серед дослідників і споживачів. Серед позитивних аргументів — підвищена врожайність, екологічні переваги, захист від шкідників. З іншого боку — непевність частини споживачів у безпечності нових технологій.


Теоретично негативний вплив, наприклад, трансгенних рослин на інші організми можливий через наявність у організмі рослин біологічно активних речовин (інсектициди, фунгіциди та ін.). Вплив цих речовин може бути прямої або опосередкованої дії через трофічні ланцюги. Однак до сьогодні достовірних експериментальних даних про негативний вплив трансгенних рослин, стійких до шкідників, на нецільові організми не отримано.

Мал. 57.1. Золотий рис (генетично модифікований сорт, який містить багато бета-каротину) порівняно зі звичайним рисом


Також за 30 років досліджень не було виявлено достовірних експериментальних даних щодо негативного впливу ГМО на тих, хто споживав їх у їжу.

У Європі модифіковані рослини сої та кукурудзи для виготовлення харчових продуктів дозволено з 1997 року, а харчові ферменти, добавки, одержані в результаті генної інженерії, використовують понад двадцять років. Слід відмітити, що ГМО-продукти є дешевшими, ніж продукти звичайної селекції, і можуть містити корисні для людей сполуки. Так, генетично модифікований сорт рису (золотий рис) містить значну кількість бета-каротину (мал. 57.1).

Застосування в наукових дослідженнях

Генетична інженерія надзвичайно широко використовується в сучасній біології та медицині. Вона стала одним з головних інструментів як науки, так і виробництва. У наукових дослідженнях генетична інженерія дозволяє цілеспрямовано «вимикати» потрібні гени. Це допомагає досліджувати їхні функції. Також можна вводити в організм ген, якого він не мав раніше, і попередньо тестувати наслідки застосування нових технологій.


Важливі результати з допомогою цієї методики можна отримати в галузі аналізу шляхів реалізації генетичної інформації. Більшість генів еукаріотів можуть синтезувати кілька варіантів білків, і розібратися в роботі цього механізму можна тільки за допомогою генетичної інженерії.


Виробництво лікарських препаратів


Без генетично модифікованих організмів, які виробляють лікарські препарати, наразі важко уявити сучасну медицину. Деякі препарати просто неможливо отримати в інший спосіб. Використовують такі ліки вже досить давно. З 1982 року розпочалося масове застосування інсуліну, виробленого генетично модифікованою бактерією. Ген людського інсуліну згадуваній бактерії дістався штучно. До цього в лікуванні діабету використовували інсулін свиней, який часто спричиняв ускладнення й алергічні реакції.


Крім інсуліну, за допомогою генетично модифікованих організмів виробляють гормон росту, інтерферон, препарати для лікування інфаркту міокарда, препарати для лікування муковісцидозу, низки форм раку та інших захворювань.


Діагностика захворювань


Активно використовують технології генетичної інженерії для діагностики захворювань. Діагностувати таким чином можна інфекційні, спадкові захворювання, а також різні форми раку.


Ця діагностика ґрунтується на розпізнаванні специфічних ділянок нуклеїнових кислот — ДНК або РНК. Такий метод має дуже велику чутливість і високу надійність.


Генна терапія


Генна терапія — це сукупність технологій, яка забезпечує внесення змін у генетичний апарат соматичних клітин людини. Головне її призначення — лікування спадкових захворювань. Основна ідея — замінити дефектний ген у клітинах на нормальний. Для цього з організму спочатку виділяють клітини, вводять у них здоровий ген і поміщають клітини назад (мал. 57.2). Таку терапію проводять, наприклад, для гена тимідинкінази у людей з тяжкою формою імунодефіциту.

Мал. 57.2. Схема генної терапії


Генна терапія вже має приклади успішного застосування, але поки що всі ці дослідження проводять як експериментальні. Адже технологія є складною й потребує докладного вивчення можливих ризиків і негативних наслідків.


Використання в сільському господарстві


У сільському господарстві генетично модифіковані рослини в комерційних масштабах використовують з 1994 року. Основний напрям використання — отримання рослин з підвищеною стійкістю до захворювань, шкідників або природних умов. Важливим напрямом є також отримання плодів з покращеною здатністю до зберігання. А найбільш перспективним напрямом використання у тваринництві є отримання молока від генно модифікованих тварин. Це молоко може містити дорогі або рідкісні білки, які застосовують у медицині, але які неможливо виробити за допомогою бактерій.


Першу успішну генну терапію для людини було проведено 14 вересня 1990 року. Із цього ж року почав виходити журнал «Генна терапія людини».

Найбільш перспективними напрямами використання генетичної інженерії в сучасній біотехнології й медицині є виробництво лікарських препаратів, генна терапія, діагностика захворювань і виробництво сільськогосподарської продукції. Трансгенні організми можуть мати велике значення для підвищення ефективності сільського господарства та під час досліджень у галузі молекулярної біології. За 30 років досліджень не було отримано достовірних даних щодо негативного впливу ГМО на людину та інші види живих організмів.


Перевірте свої знання письмову відповідь на запитання 1.


1. Як досягнення генетичної інженерії використовують: а) у наукових дослідженнях; б) у медицині; в) у сільському господарстві? 2. Які переваги порівняно з класичною селекцією має технологія отримання ГМО? 3. Порівняйте технології класичної селекції і технології створення ГМО. 4*. Які біологічні та екологічні проблеми можуть виникнути через використання ГМО? 5*. Які морально-етичні проблеми можуть виникнути під час використання технологій генетичної інженерії? 6*. Чи може людство обійтися без використання технологій генетичної інженерії? Відповідь обґрунтуйте.

07.05.2020

 Тема:  Огляд традиційних біотехнологій

Пригадайте, як людина використовує домашніх тварин і культурні рослини. Які речі, отримані від цього використання, ви застосовуєте в повсякденному житті? Як людина використовує здатність живих організмів спричиняти процеси бродіння?
Біотехнологія
Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-х роках XX століття. Він походить від грецьких слів «біос» — життя, «технос» — мистецтво, майстерність, «логос» — слово, вчення.
Але насправді біотехнологічні принципи людина розробила вже давно. Використання мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоваріння триває вже не одну тисячу років (мал. 55.1). Просто люди тоді ще не знали, що всі ці процеси здійснюють мікроорганізми.
Біотехнологію умовно поділяють на два розділи — традиційна і сучасна.
Традиційна біотехнологія
Традиційна біотехнологія заснована на явищі ферментації — використанні у виробничих процесах ферментів мікроорганізмів. Саме на цьому явищі ґрунтується виробництво хліба, пива, вина, кисломолочних продуктів, оцту. Продуктами діяльності мікроорганізмів є такі вироби, як кефір, ряжанка, йогурти, кумис. Без процесу ферментації неможливо, наприклад, виготовити сир.
Мал. 55.1. Продукти, виготовлені методами біотехнології
Хижі комахи
Паразитичні гриби
Мал. 55.2. Біологічні методи захисту рослин
У цій галузі використовують мікроскопічні гриби й бактерії. Це пекарські дріжджі (для виготовлення хліба), аспергіли (для виготовлення сирів), термофільні стрептококи та болгарська молочна паличка (для виготовлення йогуртів та інших кисломолочних продуктів), інші мікроорганізми.
Сучасне використання традиційних біотехнологій
Але традиційні галузі застосування мікроорганізмів наразі розширюються. За допомогою мікроорганізмів отримують низку лікарських препаратів (наприклад, препарати з групи стероїдів). Уся лимонна кислота, яка продається в наших магазинах, вироблена мікроорганізмами. Таким самим способом одержують і натрій глутамат, який є підсилювачем смаку й широко застосовується як харчова добавка.
Живі організми використовують і як засоби боротьби зі шкідниками та хворобами рослин (мал. 55.2). Використання природних збудників захворювань шкідників є набагато безпечнішим, ніж обробка отрутохімікатами. Хоча цей метод має свої недоліки — повільну дію, наприклад.
І ще одна новітня галузь — виробництво ферментів для побутової хімії. Щоразу, коли ви купуєте, скажімо, пральний порошок з ферментами, ви користуєтеся продуктами біотехнології.
Нові напрями біотехнології
Нові методи біотехнології включають такі напрямки, як клітинна та генетична інженерія. Вони почали активно розвиватися із 60-х років XX століття, коли було встановлено роль ДНК у спадковості й розкрито механізми реалізації спадкової інформації.
Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. Крім того, в рамках клітинної інженерії розробляють і використовують технології гібридизації клітин.
Генетична інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини або організми.
Клітинна інженерія
Існує кілька напрямків практичного використання розроблених у галузі клітинної інженерії технологій.
Перспективні напрями використання технологій клітинної інженерії
Напрям
Сфера застосування
Отримання промисловим шляхом цінних біологічно активних речовин рослинного походження
Фармація, побутова хімія, харчова промисловість
Використання тканинних і клітинних культур для швидкого клонального мікророзмноження та оздоровлення рослини
Сільське та лісове господарство
Отримання гібридом (мал. 55.3) шляхом злиття різних клітин, наприклад, ракової клітини і лімфоцита в одну клітину
Фармація, медицина, біотехнологічна промисловість
Одним з напрямів клітинної інженерії є клонування тварин і рослин. Клонування рослин, наприклад, дозволяє дуже швидко розмножувати найбільш цінні особини рослин, які відрізняються гарною врожайністю, підвищеною стійкістю до хвороб або іншими якостями. Особливо важливо це для вирощування дерев, бо значно підвищує швидкість їх розмноження (мал. 55.4).
Мал. 55.3. Гібридома
Мал. 55.4. Клонування рослин — одна з поширених сучасних біотехнологій
Мал. 55.5. Використання маркування клітин організмів за допомогою гена GFP
Генетична інженерія
Суть генетичної інженерії полягає в штучному створенні генів з потрібними властивостями і введення їх у відповідну клітину. Перенесення гена здійснює вектор (рекомбінантна ДНК) — спеціальна молекула ДНК, сконструйована на основі ДНК вірусів або плазмід, яка містить потрібний ген і здатна транспортувати його до клітини та забезпечити його вбудовування в її генетичний апарат.
Для маркування певних клітин організмів у молекулярно-генетичних дослідженнях використовують ген GFP, виділений з медузи. Він забезпечує синтез флуоресцентного білка, який світиться в темряві (мал. 55.5).
Генетична інженерія широко використовується як у наукових дослідженнях, так і в новітніх методах селекції.
Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Традиційна біотехнологія ґрунтується на явищі ферментації — використанні у виробничих процесах ферментів мікроорганізмів.
Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. Генетична інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення та введення в інші клітини або організми.
Перевірте свої знання
1. Що таке біотехнологія? 2. Що таке ферментація? Що виготовляють за допомогою цього процесу? 3. Що таке клітинна інженерія? 4. Що таке генетична інженерія? 5. Для чого використовують технології клітинної інженерії? 6. У яких галузях сучасного виробництва використовують традиційну біотехнологію? 7*. Складіть перелік продуктів і речей, які ви використовували протягом дня і які є продуктом біотехнології. 8*. Які біологічні та екологічні проблеми можуть виникати під час використання технологій генетичної інженерії?
Опрацювати параграф 56, виписати та вивчити визначення.04.05.2020

Тема:  Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин. Досягнення тварин. Методи селекції тварин

Опрацювати параграф 55, виписати та вивчити визначення, підготувати цікаву інформацію про одомашнювання тварин.


Відповісти на запитання письмово

 1. З яких двох частин складається будь-яка екосистема?
Абіотична і біотична
Абіотична і продуценти
Консументи і редуценти
Продуценти і консументи

 2. Які структури має будь-яка екосистема?
Лише просторову
Просторову і видову
Просторову, видову і екологічну
Видову і екологічну

3. Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати оргінічні речовини з неорганічних - це
Редуценти
Консументи
Продуценти
4. Популяції гетеротрофних організмів, які живляться готовою органічною речовиною, синтезованою автотрофами - це
Консументи
Продуценти
Редуценти
 5. Популяції гетеротрофних організмів, які у процесі життєдіяльності розкладають мертві органічні речовини до мінеральних - це
Редуценти
Консументи
Продуценти
 6. За масштабом екосистеми поділяють на:
Глобальні і локальні
Макроекосистеми і мікроекоситеми
Видові і популяційні
 7. За походженням екоситеми бувають:
Штучні і наземні
Природні і глобальні
Природні і штучні

 8. За походженням екосистеми розрізняють:
Наземні, космічні
Наземні, прісноводні, морські
Грунтові, водні
 9. Термін "екологія" запропонував:
В.М.Сукачов
Карл Август Мебіус
Артур Тенслі
Ернст Геккель

 10. Кліматичні чинники, що впливають на організм, - це:
світло, тепло, волога
світло й тепло
світло й волога

11. Екологія вивчає:
різноманітність і структуру взаємозв'язків між організмами
структуру і функціонування популяцій
вплив екологічних чинників на стан і властивості живих організмів та їхніх угруповань
походження та історичний розвиток життя

12.Методи, що застосовуються в екологічних дослідженнях:
моделювання
статистичний
гібридологічний
генеалогічний
моніторинг
метод екологічної індикації
порівняльно-анатомічний
ембріологічний

13.Елементарна одиниця еволюції:
вид
популяція
екосистема
біосфера
14.Трофічними називають зв'язки:
харчові
просторові

15. Серед наведених організмів оберіть продуцентів:
кажан
хлорела
конвалія
аскарида людська
їжак
папороть
гідра прісноводна

16. Оберіть зображення консументів:
1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 
17. До редуцентів, зазвичай, належать:
рослини
тварини
гриби
бактерії

18. Обмін речовин між абіотичною і біотичною частинами екосистем має назву:
ланцюги живлення
колообіг речовин
19. На кожному етапі передачі енергії від одних організмів до інших витрачається на процеси життєдіяльності (розсіюється у вигляді тепла):
10-20 % енергії
30-40 % енергії
50-60 % енергії
80-90 % енергії

 20. Кількість ланок в ланцюзі живлення, зазвичай, не перевищує:
7-8
6-7
8-9
4-5

21. Під час сукцесій поступово:
збільшується видова різноманітність
видове різноманіття стабілізується
зменшується видова різноманітність

22. Циклічні зміни в угрупованнях відображають зміни протягом:
року
сезону й доби
року і доби
 23.  Виділяють два типи змін біогеоценозів - це зміна:
первинна й вторинна
видова й чисельна
постійна й змінна
 24.  Антропогенні чинники діють на навколишнє середовище:
опосередковано
безпосередньо на організм
прямо й опосередковано30.04.2020

Тема:  Поняття про селекції

Опрацювати параграф  54, виписати та вивчити визначення, дати письмову відповідь на запитання 1 з " поміркуйте " на с. 229.

27.04.2020

Тема:  Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого середовища

Опрацювати  параграф 53, скласти конспект, дати письмові відповіді на запитання 11-14, та два на відбір запитання на с. 223-224.  Повторити параграфи 48-52.23.04.2020

Тема:  Біосфера як цілісна система

Продивитись  відео за посиланням: https://youtu.be/racl7d6HLSQ   , доповнить записати в зошита новими визначеннями  та новими фактами.

Опрацювати параграф 52, виписати та вивчити визначення, дати відповідь на запитання 1-10 на с. 22316.04.2020

Тема:  Стабільність екосистем та причини її порушення

Опрацювати параграф 51, виписати та вивчити визначення,
на запитання "поміркуйте" на с. 213 дати письмову відповідь
13.04.2020

Тема.  Біотичні,  абіотичні та антропічні фактори. 
Проєкт. Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості. 
Опрацювати параграф 50, виписати та вивчити визначення, описати атропогенні фактори та їх вплив на територію села.
09.04.2020

Тема:  Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах

Опрацювати  параграф 49, виписати та вивчити визначення, скласти власну задачу на харчових ланцюг.
06.04.2020

Тема. Екосистема. Різноманітність екосистем.

Прочитати параграф 48, виписати та вивчити визначення, дати письмові  відповіді на запитання 1-4 с. 204.