Хімії 7 клас


Фото звіти про результати роботи надіслати  на вайбер за номером +380969968375

Підручник за яким ми працюєм  
https://pidruchniki.in.ua/himiya-7-klas-o-v-grigorovich-2015/07.06.2022-08.06.2022
Тема. Проблема чистої води.  Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

Навчальний проєкт.  Способи очищення води.
Виконати домашній експеримент на с 169,  результати записати в зошиті. 

01.06.2022
Тема.  Значення води і водних розчинів у  природі та житті людини.  Кислотні дощі. 
Опрацювати параграф 25, прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово завдання 1,4, на с. 168

31.01.2022
Семестрова контрольна робота 

24.05.2022- 25.05.2022
Тема.  Вода. Узагальнення знань. Письмово.

1. Допишіть пропущені слова, щоб вираз став завершеним.

Основи утворюються внаслідок взаємодії… і… .

Луги змінюють забарвлення фенолфталеїну на … .

2. Напишіть формули гідратів оксидів і відповідних їм оксидів за їх назвами: барій гідроксид, ортофосфатна кислота.

3. Поясніть, як змінять забарвлення розчини індикаторів, якщо їх додати до кожного з гідратів оксидів завдання 2.

4. Напишіть продукти реакцій і поставте коефіцієнти: а) К2O + Н2O = ; б) СO2 + Н2O = .

5. Вам видано розчини натрій гідроксиду та сульфатної кислоти. Поясніть, як експериментально встановити кожну з речовин.

6. У розчин нітратної кислоти масою 140 г, з масовою часткою кислоти 0,4 долили воду об’ємом 260 мл. Обчисліть масову частку кислоти в новому розчині.

7. Вам видано розчини: кальцій гідроксиду, ортофосфатної кислоти й натрій хлориду. Поясніть, як експериментально встановити кожну з речовин.

8. Маринад для маринування помідорів готують за таким рецептом: вода масою 1300 г, натрій хлорид — 60 г, цукор — 80 г і оцет масою 100 г, з масовою часткою оцтової кислоти 5 %. Обчисліть масові частки кожної речовини в такому розчині.
18.05.2022
Тема. Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів. Поняття про кислоти. 

Кислоти поширені у природі. Саме вони надають кислого смаку деяким овочам і фруктам, слугують рослинам і тваринам захистком від ворогів. Мурашина кислота відома кожному, кого жалила кропива або кусали мурашки.

Людина використовує кислоти доволі часто. Вона додає їх у страви (оцтова, лимонна, щавлева кислоти), виготовляє ліки (ацетилсаліцилова), користується засобами видалення іржі, забруднень із поверхонь ванн, раковин. Сульфатна кислота H2SO4 застосовується в акумуляторах автомобілів

До складу шлункового соку входить хлоридна кислота НСl. Вона сприяє перетравленню їжі у шлунку людини. У цієї кислоти кислотний залишок складається з атома одного хімічного елемента. Сульфатна кислота Н2S теж має кислотний залишок, утворений атомом лише Сульфуру. Кислоти подібного складу добувають розчиненням у воді газоподібного продукту взаємодії водню з відповідним неметалом:

Н2 + Сl2 = 2НСl

Виконати письмово.

1. Назвіть загальну назву продуктів взаємодії з водою: 
а) оксидів металічних елементів; 
б) оксидів неметалічних елементів.

2. До якого типу реакцій належать реакції води з оксидами?

3. Назвіть відомі вам індикатори.

4. Як розпізнати дослідним шляхом: 
а) воду і кислоту; 
б) воду і луг; 
в) луг і кислоту?

5. Укажіть, що є спільного у формулах:
а) усіх основ;
б) усіх кислот

6. Укажіть правильне твердження, що стосується переліку формул:

НСl, NaOH, Cu(OH)2, H2SO4, H2SiO3, SiO2.

А. у переліку переважають формули оксидів.
Б. у переліку переважають формули кислот.
В. формул основ і кислот у переліку порівну.
Г. формули основ у переліку відсутні

8. Установіть відповідність між групами і формулами речовин

Група

1. оксиди.
2. кислоти.
3. основи

Приклад

А.  СаСО3
Б.  ΗΝΟ3
В.  СаО
Г.  Са(ОН)2

9. Розташуйте формули кислот за збільшенням валентності кислотного залишку

А.  Н3РО4
Б.  НСl
В.  H2SiO3

10*. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

а) Ва → ВаО → Ва(ОН)2;б) S → SO2 → H2SO3.

11*. При взаємодії натрій оксиду, барій оксиду з водою утворюються луги. Напишіть рівняння реакцій. Як довести утворення цих речовин?
11.05.2022-17.05.2022
Тема.  Взаємодія води з оксидами металічних елементів.  Поняття про основи і індикатори. 

Оарацювати параграф 24, прочитати, вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу, письмово запитання 2,3,7  на с. 164

        


10.05.2022
Тема. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. 
Повторити параграф 23, виконати по можливості домашній експеримент  на с. 159.


04.05.2022
Тема.  Обчислення маси розчиненої речовини,  маси і об'єму води в  розчині.  Виготовлення розчину.

Опрацювати параграф 23,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 7-8 зелені на с. 158-159 


03.05.2022
Тема.  Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини  та її обчислення. 

Опрацювати параграф 23,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 5-6 зелені на с. 158-159 
27.04.2022
Тема.  Розчин і його компоненти: розчинник,  розчинена речовина.

Опрацювати параграф 23,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 2,3,4 зелені на с. 158-159 
26.04.2022
Тема.  Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.  Вода - розчинник

Опрацювати параграф 22,  прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово завдання 1,3  зелені на с. 153. 19.04.2022- 20.04.2022
Тема.  Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Навчальні проекти: 7 Проблема забруднення повітря та способи розвязування її.  8. Поліпшення стану повітря у домашній кімнаті. 
Опрацювати параграф  20-22,  прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфів,  письмово запитання 1 на с. 145 та 2 на с. 149.

12.04. 2022- 13.04.2022
Тема.  Поняття про окиснення ( Горіння, повільне окиснення,  дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Опрацювати параграф  19, прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 5, 8, 10 на с. 143.05.04.2022-06.04.2022
Тема. Хімічні властивості кисню. 
Практична робота 4 . Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. 
Опрацювати параграф  18, прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 1-3 на с. 135, всі інші  завдання можна виконати письмово бажанням на с. 136.30.03.2022
Тема. Добування кисню. 
Опрацювати параграф 17.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 1,2,3,6 на с. 129.

29.03.2022
Тема. Повітря та  його склад.
Опрацювати параграф 15.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 1,10,11 на с. 114

23.03.2022
Тема.  Виконання тренувальних вправ на закон збереження маси  речовини 
Опрацювати параграф 16. Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 7-9 на с. 122


22.03.2022
Тема.  Закон збереження маси речовини під час хімічних реакцій.  Схема хімічної реакції.  Хімічні рівняння. 
Опрацювати параграф 16, прочитати та вивчити  визначення,  письмово завдання  6 на с. 122
08.02.2022
Тема. Масова частка елемента в складній речовині.
Опрацювати параграф 11, дати письмові відповіді на запитання після параграфу. 01.02.2022-02.02.2022
Тема. Відносна молекулярна молекулярна маса,  її обчислення за хімічною формулою . Сьогодні ми ознайомимося з новим поняттям: відносна молекулярна маса. Як обчислити масу всієї молекули? (Як суму атомних мас усіх атомів, що входять до складу молекули)
m(SO3) = 32+3•16 = 80 а.о.м.
Запис у зошитах
Відносна молекулярна маса — це фізична величина, що показує, у скільки разів маса певної молекули більша за 1/12 маси атома Карбону — 12.

Маса молекули в а.о.м. буде чисельно дорівнювати відносній молекулярній масі.
 А якщо для визначення молекулярної маси використовувати наведені в таблиці відносні атомні маси?
Запис у зошитах
Відносну молекулярну масу можна обчислити як суму відносних атомних мас із урахуванням кількості атомів елементів.
Mr (SO3) = Ar (S)+3·Ar (O) = 32+3·16 = 80.

У якої сполуки — H2, H2S, SO2, SO3 — буде найбільшою (найменшою) відносна молекулярна маса? Найбільшою — у SO3, найменшою — у H2. Можна довести це з допомогою розрахунків:
Mr (SO3) = Ar (S) + 3·Ar (O) = 32 + 3·16 = 80.
Mr (SO2) = Ar (S) + 2·Ar (O) = 32 + 2·16 = 64.
Mr (H2S) = 2·Ar (H) + Ar (S) = 1·2 + 32 = 34.
Mr (H2) = 2·Ar (H) = 2·1= 2.
У якої сполуки — CH4, СО, CO2, H2CO3 — буде найбільшою (найменшою) відносна молекулярна маса? Найбільшою — у H2CO3, найменшою — у CH4. Розрахунки:
Mr (CH4) = Ar (C) + 4·Ar (H) = 12 + 4·1 = 16.
Mr (CO) = Ar (C) + Ar (O) = 12 + 16 = 28.
Mr (CO2) = Ar (C) + 2·Ar (O) = 12 + 2·16 = 44.
Mr (H2CO3) =2·Ar (H) + Ar (C) + 3·Ar (O) = 2·1 + 12 + 3·16 = 62.
За хімічною формулою речовини можна обчислити відносну молекулярну масу речовини
Завдання:
1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин

N2O
NO
HNO2
N2O3
H3BO3

HNO3
NH3
NO2
B2O3
B2H6

Mr


2. Визначте валентність  хімічних елементів у сполуках.
P2O3
H2S
SiH4
N2O3
H2O2

SO3
PH3
P2O5
S2O3
H2O
16.11.2021
Тема: Молекули. Атоми. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.
Опрацювати параграф 6-7, вивчити визначення, вивчити табл. 1 на с. 61, або параграф 5, вивчити визначення, та таб 1 на с. 44 вивчити

09.11.2021
Тема: Практична робота 2. Розділення сумішей. 
Переглянути відео, виписати які способи розділення сумішей ви переглянули, за допомогою яких властивосте речови їх можна було розділити

Повторити параграф 5, (виконати завдання письмово завдання 6 на с. 51, якщо не можете переглянути відео) або повторити параграф 4 (виконати завдання 10-12 на с. 40, письмово, якщо не можете перглянути відео)


02.11.2021
Тема: Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей

Опрацювати параграф 5, завдання 1-3, 7 на с. 51 письмово в зошит
або  параграф 4 , завдання 1, 3, 6-8 на с. 40 письмово


26.10.2021
Тема: Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин.  Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

Опрацювати параграф 4, письмово виконати завдання 2, 6 б, 8, 9 на с. 41-42, ( використовуючи інформацію зі с. 40, та 170-171).
або за підручником Н.М. Буринська: опрацювати параграф 3, письмово завдання 5-7 на с. 34

Ознайомтесь з властивостями речовин з відео, опишіть що нового дізнались з відео.27.04.2021

Тема: Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Опрацювати параграф 25, на с. 164, письмово   завдання 1-6 на с. 16820.04.2021

Тема: Вода. Узагальнення та систематизація знань

1. Які з наведених оксидів взаємодіють з водою? Складіть відповідні рівняння реакцій та реакції утворення наведених оксидів

Na2O, СO2, SO3, Cr2O3, SiO2.

2. У результаті згоряння сірковуглецю CS2 витратився кисень масою 24 г і утворилися карбон(ІV) оксид масою 11 г та сульфур(ІV) оксид масою 32 г. Складіть рівняння цієї реакції та обчисліть масу сірковуглецю, що згорів.

3. Доповніть схеми реакцій та назвіть продукти реакцій:

а) К2O + Н2O —> ...; б) SO2 + Н2O —> ...; в) ... + Н2O —> Ва(ОН)2.

13.04.2021

Тема: Взаємодія  води з оксидами неметалічних елементів. Поняття про кислоти
Опрацювати параграф 24, с 160-163, вивчити визначення, дати письмові відповіді на запитання 2-7, 8* на с. 164


30.03.2021

Тема: Взаемодія води з оксидами металічних елементів. Поняття про основи й індикатори

Опрацювати параграф 24 на с. 160, переглянути відео, виписати факти про металічні елементи, скласти 3-6 запитань до відео

09.02.2021
Тема: Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти: 
-Проблема забруднення повітря та способи розвязування її.
- Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

Опрацювати параграфи 20-21, прочитати, замалювати схему колобігу Оксигену в природі ( мал.110 на с. 148),  усно відповісти на запитання після параграфів, писмово  дати відпові ді на запитання 4 на с. 146.
повторити параграф 19, знати відповіді на запитання на с. 143


26.01.2021

Тема: Хімічні властивості кисню: взаємодія кисню зі складними речовинами ( повне окиснення метану, гідроген сульфіду)

Опрацювати параграф 18, виписати та вивчити визначення, виконати завдання 1-2 с. 135


19.01.2021

Тема: Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності

Опрацювати відео https://youtu.be/7vpcK-oqD2Y

Повторити параграф 17, записати з с. 130-131 тему практичної роботи, записати рівняння на перший пункт, замалювати відповіді на пункти 2-3 ( мал. 94 с. 125), дати відповідь на пункт 4 та зробити письмові висновки12.01.2021

Тема: Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатори. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Повторити параграф 15-16. Опрацювати параграф 17, виписати та вивчити визначення, виписати та знати рівняння реакцій добування кисню,  дати усні відповіді на запитання 1-10 на с. 129, письмові відповіді на запитання 2, 3, 5, 6 на с. 129Перейти за посиланням
13.10.2020

Тема: Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.


Опрацювавши цю тему, Ви маєте: 

  • давати визначення відносної атомної маси хімічного елемента (Аг);
  • користуватися періодич­ною системою для знаходження відносної атомної маси хімічного елементу;
  • розуміти зміст поняття „атомна одиниця маси" (а.о.м.);
  • обгрунтовувати необхідність введення поняття віднос­ної атомної маси хімічного елемента.

Основною з характеристик будь-якого тіла є маса. Атоми мають дуже маленькі розміри, а відповідно і мізерно малу масу. Розміри атомів виражаються величинами порядку десятих частинок нанометра. Відомі вам одиниці вимірювання мас - це кілограм, грам, тона. Так, маса атома найменшого елемента Гідрогену, виражена у грамах становить 1,67·10-24г, а маса одного з найважчих елементів - Плюмбуму - 3,4·10-22г. Зрозуміло, що оперувати такими величинами незручно, тому в розрахунках використовують не абсолютні атомні маси, а відносні. Дж.Дальтон запропонував прийняти масу найменшого елемента - Гідрогену - за одиницю. У вересні 1803 року вперше англійський вчений склав першу таблицю атомних мас, відомих на той час елементів. Дещо пізніше шведський хімік і мінералог Й.Я. Берцеліус за елемент порівняння запропонував оксисен. На даний час користуються вуглецевими одиницями (а.о.м.)

1 а.о.м. = (С) = 1,66043·10-24г

Маса атома, виражена в а.о.м., називається атомною масою.

При порівнянні мас атомів різних хімічних елементів з 1 а.о.м. отримують відносну атомну масу Ar ( буква «r» від слова «relatib» - відносна).

 

Відносна атомна маса ( Ar ) показує, у скільки разів маса атома більша за   маси атома ізотопу 12С.

 

 

Відносні атомні маси визначені і величини постійні, тому їхні значення внесені до періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделеєва

 Домашне завдання

Опрацювати параграф  10, виписати та вивчити визначення, виконати завдання 2-6 с. 76, виконати тест

Перевірте свої знання

1. Вкажіть твердження, яке розкриває зміст поняття «відносна атомна маса»:

а) маса одного атома більша за масу атома Оксигену;
б) маса одного атома менша за 1/12 частини маси атома Карбону;
в) маса одного атома більша за 1/12 частини маси атома Карбону;
г) маса одного атома менша за 1/16 частини маси атома Карбону.

2. Вкажіть значення відносної атомної маси Оксигена:

а) 16 а.о.м.;
б) 32;
в) 16;
г) 8.
 

3. За 1 а.о.м. прийнято:

     а) 1/12 маси атома ізотопу 12С;

     б) 1/12 маси природної суміші атомів ізотопів Карбону (вуглецю);

     в) 1/16 маси атома ізотопу 16О;

     г) 1/14 маси атома ізотопу 14N;

     д) 1/16 маси природної суміші атомів ізотопів Оксигену (кисню).


4. Встановіть відповідність між назвою, символом і вимовою символу хімічного елемента:

А   Купрум        1  64
Б Кальцій   212 
В Карбон  3 40
Г Сульфур   4 32

Фото звіти про результати роботи надіслати за адресою olga.panchenko1111@gmail.com 
або на вайбер за номером +380969968375

12.10.2020

Тема: Членистоногі: будова, спосіб життя, різноманітність.

 Тип членистоногі: загальна характеристика виду та процеси життєдіяльності. 

Членистоногі надзвичайно поширені в природі і пристосовані до існування в найрізноманітніших умовах. Середовище існування: наземне, ґрунт, вода, повітря, а також живі організми

 1. Членистоногі - сегментовані тварини.

Сегментація - гетерономна (неоднакова). Сегменти зростаються, насамперед передні сегменти тіла, з яких утворюється голова. Решта тіла, тулуб, залишився сегментований і в більшості диференціювався на два відділи - груди і черевце, які складаються з різної кількості сегментів.

В ракоподібних грудні сегменти зрослися з головою, в результаті чого утворилися несегментовані головогруди, а сегментація черевця збереглася. У павуків злилися і черевні сегменти; їх тіло складається з несегментованих головогрудей і черевця. У кліщів зростаються всі сегменти в одне тіло без поділів на відділи. Отже, сегменти тіла мають різну будову і виконують різні функції.

2. Тришаровість зародка (розвиток трьох зародкових листків у ембріона).

3. Білатеральна симетрія тіла (двобічна).

4. Покрив тіла являє собою хітинізовану кутикулу (хітин - азотовмісний полісахарид). Вона виділяється гіподермою і відзначається міцністю. У деяких кутикула просочується вапном.

Значення:

вона не пропускає пари води, що захищає наземні форми від висихання;
служить зовнішнім скелетом. До якого зсередини прикріплюються м'язи, зокрема м'язи кінцівок.
У наземних форм поверх хітинової оболонки є тонкий шар віскоподібної речовини.
     
5. М'язова система розвинена добре. М'язи поперечносмугасті, завдяки чому членистоногі можуть робити швидкі і складні рухи.

6. Кінцівки членисті, тобто складаються з кількох члеників (звідси назва типу) вони рухомо зчленовані з тілом за допомогою суглобів. Особливістю членистоногих є наявність різної кількості пар кінцівок. Як і все тіло, кінцівки вкриті хітином, до якого зсередини прикріплюються м'язи, що приводять кінцівку в рух.

Одні з кінцівок стали ходильними, інші, які розміщувалися на передніх сегментах, що ввійшли до складу голови, перетворилися у ротові кінцівки (щелепи та вусики).

Диференціювання кінцівок сприяло широкому розселенню членистоногих, виходу на сушу, добуванню більшої кількості поживи і пристосуванню до різноманітних умов існування та живлення.

7. Порожнина тіла - міксоцель (змішана порожнина). Вона утворилася в результаті часткового розпаду під час зародкового розвитку стінок мезодермальних мішків і сполучення при цьому вторинної і первинної порожнини тіла.

Руйнування стінок целому приводило до того, що кровоносні судини місцями також руйнувалися і кров виливалася з судин у міксоцель між органами, а потім знову надходила в судини. Така кровоносна система називається незамкненою.

8. Кров змішується з порожнинною рідиною і утворює гемолімфу. Характерною особливістю є наявність серця - центрального пульсівного органа. Воно знаходиться у спинній частині тіла в головогрудному або черевному відділі. Серце утворене послідовними камерами, між якими є отвори з клапанами. Скорочується серце за допомогою м'язів що приєднуються до нього ззовні.

До складу гемолімфи входять амебоїдні клітини, що захоплюють і перетравлюють бактерії (захисна функція).

9. Травна система:

а) травний канал - рот з ротовими кінцівками (щелепний апарат) - глотка - стравохід - шлунок - кишечник - анальний отвір.
б) травні залози: слинні залози, печінка.

10. Видільна система:

а) метанефридії змінені (ракоподібні).
б) мальпігієві судини (трубочки) у павукоподібних і комах.
11. Нервова система.

ЦНС - вузлового типу, складається з: надглоткового вузла (головний мозок) і підглоткового, що з'єднані у навкологлоткове нервове кільце і черевний нервовий ланцюжок.

У комах головний мозок (надглотковий ганглій) складається з трьох відділів переднього, середнього і заднього, з чим пов'язана їх складна нервова діяльність (поведінка).

12. Органи чуття: дотику, нюху, смаку, зору, слуху.

13. Дихальна система: зябра - у водних, легені і трахеї - у наземних.

14. Ендокринна система: крім нервової виконує функцію регуляції. Спеціальні органи внутрішньої секреції виділяють гормони в кровоносні судини. Гормони керують перетворенням, статевим дозріванням, линянням.

15. Статева система. Більшість роздільностатеві, інколи гермафродити.

Статевий диморфізм. Статеві органи (самки) - яєчники, яйцепроводи, додаткові органи, (самця) - сім'яники, сім'япроводи, парувальний апарат різної будови.

Запліднення внутрішнє.

Процеси життєдіяльності членистоногих

Рух: рухову активність забезпечують почленовані кінцівки і посмуговані м'язи, зумовлюють збільшення швидкості скорочення м'язів, швидкості рухової реакції.

Живлення: це гетеротрофи, живляться готовими органічними речовинами. Травлення внутрішньоклітинне. У травному каналі з'являються спеціальні залози, які секретують травні ферменти.

Виділення: продукти виділення з клітин потрапляють в кров, яка омиває мальпігієві судини, через які виводяться назовні (це сечова кислота і її солі з натрієм, калієм, аміаком, кальцієм.

Дихання: за участю різноманітних спеціальних органів здійснюється газообмін. Кінцівки видозмінюються в органи водного дихання - зябра, органи повітряного дихання наземних форм - легені (теж видозмінені кінцівки). У комах - трахейна система. Покриви тіла у диханні участі не беруть.

Розмноження та розвиток. Властиве тільки статеве розмноження. Самці менші за самок. Розмножуються відкладанням яєць, і є живородящі форми. Розвиток прямий або непрямий з повним і неповним перетворенням.

Різноманітність членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб життя

Тип Членистоногі найбільш численний серед безхребетних - понад 1 млн видів, що складає 70% всіх тварин. Виділяють 10 класів, основні з них: ракоподібні, павукоподібні, комахи, багатоніжки.

Середовища існування: моря і прісні водойми (товща води, дно), суша (різні глибини), повітряний океан. Зустрічаються повсюдно: у тундрі, в лісах і горах, у степах і пустелях, на берегах річок і в різних водоймах, у снігах і гарячих джерелах.

Така різноманітність і поширення зумовлені прогресивними рисами організації: почленовані кінцівки (різні функції), пристосування до польоту, хітиновий покрив тіла (захисна функція визначає форму і внутрішній скелет), сегментованість тіла, поява посмугованих м'язів, надзвичайна плодючість, вдосконалення нервової системи і органів чуття.

Величезна кількість членистоногих пристосувалися до життя на поверхні різних частин рослин і всередині рослинних тканин.

Багато - паразити, постійні або тимчасові. Зовнішні або внутрішні. І такий спосіб життя дуже видозмінює їх форму. Чимала кількість членистоногих - хижаки. Тонкі пристосування до використання різних умов існування та різної їжі можуть пояснити різноманітність і велику чисельність членистоногих.

Завдання

 «Впиши в текст пропущені слова»

Представники типу членистоногі змогли заселити _________, ___________, ___________ ___________. Тіло ______________ . Сегменти об'єднуються в _____________ . Їх найчастіше ___________ : ________, _________, ___________. Ззовні покриті __________ _______, що утворює ________ скелет. Свою назву членистоногі одержали за наявності у них ________ ________ , які _________ з'єднуються з тулубом за допомогою ____________ . Первинна і _______ _______ тіла зливаються, утворюючи ______ порожнину. Травна система ___________, ускладнена наявністю _______________ _____________ і ___________ ___________. Кровоносна система ___________, є пульсуючий орган - _________. Органи дихання - ___________, _________, _______________ . Нервова система __________, однак відбувається подальша концентрація ________ _________, у першу чергу в __________ відділі.


Орацювати параграф 8, виписати визначення, записати текст в зошит, вставлені слова підкреслити.22, 29 .05.2020

Тема:  Повторення

ОБЧИСЛЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ЕЛЕМЕНТА У ФОРМУЛІ
Обчислити масову частку елемента в складі речовини за її формулою означає встановити, яка частина складної речовини припадає на частку кожного елемента.
7-15-1
де n – число атомів елемента у формулі речовини;
А – елемент;
 ω – масова частка елемента;
М - Мг відносна атомна маса речовини
Масову частку виражають у відсотках, або частках від одиниці.
Алгоритм розв’язку задач:
Запис скороченої умови задачі;
1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки;
2. Обчислюємо масову частку елемента за формулою.
3. Якщо сполука складається з двох елементів, то масову частку другого елемента можна визначити різницею цілого і відомою масовою часткою.


Повторити параграф 11, 24.

Задачі для розв’язку письмово :
1. Обчисліть масову частку Оксигену у воді.
2.  Обчисліть масову частку Карбону в диоксиді Карбону СО2;
3. Обчисліть масові частки елементів у нітратній кислоті HNO3
4. Обчисліть масові частки елементів у кальцій оксидіCaO
5. Обчисліть масові частки елементів у метані СН4;
6. У якій речовині масова частка Карбону більша  - у вуглекислому газі СО2 чи чадному газі СО.
7. Масова частка якого елемента у сполуці AgNO3 найменша
8. Масова частка якого елемента у сполуці FeSO4 найбільша.
9. Якого елемента –Феруму чи Купруму – більше в мідному колчедані CuFeS2;

Завдання на оксид.

1. Які з наведених оксидів взаємодіють з водою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

Na2O, СO2, SO3, Cr2O3, SiO2.

2. У результаті згоряння сірковуглецю CS2 витратився кисень масою 24 г і утворилися карбон(ІV) оксид масою 11 г та сульфур(ІV) оксид масою 32 г. Складіть рівняння цієї реакції та обчисліть масу сірковуглецю, що згорів.

3. Доповніть схеми реакцій та назвіть продукти реакцій:

а) К2O + Н2O —> ...; б) SO2 + Н2O —> ...; в) ... + Н2O —> Ва(ОН)2.


15.05.2020

Тема:  Повторення

ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНИХ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАС РЕЧОВИН
Відносна молекулярна маса чисельно дорівнює сумі відносних атомних мас усіх атомів, що входять до складу молекули речовини.

Повторити параграф 10.

Задачі для розв’язку письмово:

1. Обчисліть відносну молекулярну масу  кальцій карбонату CaCO3.
2. Обчисліть відносну молекулярну масу аміаку NH3
3. Молекула сульфатної кислоти складається з двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру та  чотирьох атомів Оксигену. Складіть хімічну формулу кислоти і обчисліть її відносну молекулярну масу.
4. Молекула карбонатної кислоти складається з двох атомів Гідрогену, атома Карбону та трьох атомів Оксигену. Складіть хімічну формулу даної кислоти та обчисліть її відносну молекулярну масу.
5. Обчисліть відносну молекулярну масу сполук:
Метану СН4;
Сірчистого газу SO2;


08.05.2020

Тема:  Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.
Навчальний проект (один на вибір): 1. Способи очищення води в побуті. 2. Збереження чистоти водойм в нашій місцевості. 3. Зберігаючи воду - заощаджує родинних бюджет.

ПРОБЛЕМА ЧИСТОЇ ВОДИ. ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ВОДООЧИСНИХ СТАНЦІЯХ ТА В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Вивчення параграфа допоможе вам:
· висловлювати судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону їх від забруднень;
· ознайомитися зі способами очищення води;
· набути знання та навички, необхідні для очищення води в побуті.
Людство вже зіткнулось а проблемою обмеженості водних ресурсів, а в окремих регіонах планети ця нестача відчувається особливо гостро.
СУТЬ ПРОБЛЕМИ ЧИСТОЇ ВОДІЇ. І природна вода, і питна, яку споживає людина, містять розчинені тверді речовини й гани. Хоча їх вміст незначний, ці домішки можуть не лише викликати утворення накипу на посуді, але стати причиною погіршення самопочуття людини. Тож, щоб отримати чисту воду, придатну для пиття та потреб різних галузей громадського господарства, її слід очистити від домішок.
Вода — унікальна, життєво важлива речовина, яка повинна бути максимально чистою й безпечною для здоров'я.
Існує багато джерел забруднення води. Основними є промислові й комунальні стоки, змиви дощовими та талими водами з полів добрив та речовин, якими знищували бур’яни й шкідників, стоки тваринницьких ферм. Серед забруднювачів води особливу небезпеку становлять нафта і нафтопродукти.
Особливо небезпечним є створення підземних сховищ для відходів. Адже неправильне їх захоронения чи пошкодження гідроізоляції звалищ можуть призвести до забруднення ґрунтових вод. В такий спосіб небезпечні речовини можуть поширитися на значні території и забруднити водойми, які слугують джерелом водопостачання населення и промислових підприємств.
Природні води забруднюються різними неорганічними й органічними речовинами, що входять до складу відходів господарської діяльності людини.
Потрапляння деяких органічних речовин у водойми загрожує життю їхніх мешканців. Вода змінює колір, набуває неприємного запаху, в ній зменшується вміст кисню, тому гинуть організми й посилюються процеси гниття. У результаті вода в таких водоймах стає непридатною для напування худоби, купання, зменшується видовий і кількісний склад організмів у ній.
Світова спільнота занепокоєна станом води в морях і океанах. Відходи, що потрапляють до них, частково осідають на дно, частково розчиняються, частково утворюють плівку на поверхні води, але в усіх випадках згубно впливають на організми. У результаті аварій танкерів та нафтовидобувних платформ у моря й океани виливаються тонни нафтопродуктів.
От і виходить, що людям для життєдіяльності потрібна чиста вода, але вони самі ж її й забруднюють. Щоб зменшити надходження забруднювачів у воду, вдаються до її охорони.
ОХОРОНА ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ. Заходи, що дозволяють запобігти забрудненню водойм доволі різноманітні.
Слід берегти й економити воду, зберігати при цьому річки й озера в чистоті, не допускати зміну ґрунту, надходження отрутохімікатів і добрив у річки й озера, використовувати способи обробітку ґрунту, що сприяють накопиченню води.
На річковому й морському транспорті важливе значення має боротьба з втратами нафтопродуктів при завантаженні, розвантаженні й перевезенні. З цією метою встановлюють обладнання для охорони води від забруднення в разі її виливів. У промисловості будують споруди з очищення стічних вод і утилізації відходів.
Вода потребує від людей дбайливого ставлення й охорони, тому що життєво необхідна для всіх живих організмів.
Воду, використану в побуті та промисловості, не можна відразу без очищення зливати у водойми. Для цього будують спеціальні водоочисні споруди, а в промисловості намагаються використовувати одну й ту саму воду неодноразово (так званий замкнутий цикл), очищаючи її щоразу перед кожним використанням.
Кожному з вас під силу дбайливо використовувати воду — перевіряти крани, приймання ванни чергувати з миттям під душем, виключати воду під час чищення зубів, збирати дощову воду й використовувати її для поливу, встановлювати лічильники води й стежити за її витратами.
ЯК ОЧИЩУЮТЬ ВОДУ НА ВОДООЧИСНИХ СТАНЦІЯХ. Особливе значення має очищення води з природних водойм (підземні води, річні, водосховища), яка використовується для пиття. Вода в них містить різноманітні домішки, як-от: часточки піску й мулу, гілки й листки дерев. різне сміття, залишки життєдіяльності водних організмів, хвороботворні мікроорганізми, органічні й неорганічні розчинені речовини. Як її очистити? Вміст яких домішок неприпустимий у складі питної води?
Пригадайте способи розділення сумішей.
Очищення питної води здійснюють на водоочисних станціях. Воду, насамперед, позбавляють предметів, що плавають, за допомогою решіток, а потім направляють у спеціальні басейни (резервуари) для відстоювання. Пропускаючи воду крізь фільтри з піску, її очищують від частинок різних розмірів, а обробляючи хлором або озоном, знищують хвороботворні мікроорганізми. Це доволі тривалий процес, окремі його етапи зображено на малюнку 114.
Питну воду очищують від нерозчинних домішок, шкідливих мікроорганізмів, позбавляють неприємного смаку і запаху.
При водоочисних станціях працюють лабораторії, які контролюють вміст домішок і мікроорганізмів у воді згідно з встановленими нормами.
Воду, яка надійшла до споживачів, продовжують контролювати санітарні служби.
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В ДОМАШНІХ УМОВАХ. У домашніх умовах позбавити воду шкідливих домішок можна кількома способами: відстоюванням, кип’ятінням, фільтруванням тощо. Одні з них відомі з давніх часів (пригадайте знезараження сріблом і кип’ятіння), інші з’явилися з розвитком нових технологій. Кожному з вас під силу зробити воду придатною для вживання одним із наведених нижче способів.
Очищення відстоюванням. Для цього чисту посудину (краще скляну чи емальовану, але не алюмінієву чи сталеву) наповнюють водою й залишають, не закриваючи кришкою, щоб вода відстоялася й вивітрився хлор, який надає воді неприємного запаху. Через добу таку воду можна вживати.
Очищення кип’ятінням. Кип’ятити воду потрібно 15 хвилин. У такий спосіб можна позбутися збудників небезпечних хвороб. Після кип’ятіння деякі солі, що були розчинені у воді, осядуть на стінки й дно посудини. Ось чому кип’ячену воду з чайника не рекомендують виливати до останньої краплі.
Мал. 114. Послідовність очищення води на водоочисній станції
Воду необхідно зберігати у закритому посуді, оскільки на її поверхні осідають частини пилу, який є в оселях, а з ними до води потрапляють мікроорганізми.
Очищення фільтруванням. У домашніх умовах питну воду можна очищувати за допомогою побутових фільтрів. Одні з них переносні (мал. 43), інші — стаціонарні їх встановлюють безпосередньо на водопровідному крані, або у шафці під раковиною (мал. 116). У таких фільтрах використовують різноманітний фільтрувальний матеріал, наприклад, виготовлений з вугілля чи поліпропіленового волокна. Фільтрувальний матеріал затримує частинки забруднень, мікроорганізми. Такі фільтри розраховані на очищення певного об'єму води (інформація про це міститься в інструкціях з використання). Тому картриджі час від часу треба міняти.
Слід пам'ятати, що підвищений вміст шкідливих речовин спостерігається у водоймах, розташованих поблизу автомобільних магістралей, промислових підприємств. Вода цих водойм не придатна для пиття, в ній не можна купатися й рибалити.
Мал. 115. Побутові стаціонарні фільтри для води
Скарбничка ерудита
Музей води — один із найполулярніших туристичних об'єктів української столиці (мал. 116). Його особливістю є те, що вся експозиція розміщується під землею, куди відвідувачів доставляють на спеціальному ліфті. Під час екскурсії можна на моделі ознайомитися з колообігом води в природі, дізнатися про те, як забезпечувався питною водою Київ у давні часи, про будівництво першого столичного водопроводу. Тут також можна побачити діючу модель артезіанської свердловини, дізнатися про особливості каналізаційного колектора, призначеного для збору різних стоків. Крім того, під час прогулянки музеєм екскурсовод розповість про етапи очищення річкової води.
Мал. 116. Наземна споруда музею води в Києві
* Картридж — змінна деталь, в якій міститься фільтрувальний матеріал з певним терміном придатності.
ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 5
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ КИП'ЯТІННЯМ І ЗА ДОПОМОГОЮ ПОБУТОВОГО ФІЛЬТРА
Завдання. Проведіть очищення водопровідної та колодязної води.
Дія 1. Порцію води об’ємом 1 л прокип’ятіть упродовж 20-30 хвилин у чистій посудині. Дайте воді відстоятися й охолонути, обережно злийте так, щоб на дні залишилась невелика кількість рідини. Профільтруйте рідину за допомогою паперового фільтра або нещільного пучка вати. Що ви спостерігаєте? Чи вдалося виявити на фільтрі нерозчинні речовини? Поміркуйте над їхнім походженням.
Дія 2. Якщо ваша родина користується побутовим фільтром, ознайомтеся з інструкцією до нього, проведіть очищення води й повторіть дію 1 вже з очищеною у побутовому фільтрі водою. Результати обох досліджень порівняйте.

ПИСЬМОВО В ЗОШИТ
1. Назвіть відомі вам забруднювачі питної води.
2. Чому в обов’язковому порядку здійснюють очищення питної води для жителів великих міст?
3. Які способи з очищення води ви знаєте?
4. Чому воду для пиття варто кип'ятити?
5. Укажіть способи очищення питної води від забруднення піском
А притягування до магніту
Б відстоювання
В озонування
Г фільтрування
6. Укажіть способи очищення питної води від мікроорганізмів
А відстоювання
Б хлорування
В озонування
Г фільтрування
7. Великої шкоди морській воді завдають аварії суден, що транспортують нафту. Користуючись додатковими джерелами інформації, з’ясуйте, чим небезпечні такі аварії та як долають їх наслідки. Чому в таких ситуаціях легкозаймисту нафту не вдається видалити з поверхні водойми підпалюванням?
8.  Складіть схему «Основні забруднювачі води та основні способи очищення води». По можливості підготуйте комп'ютерну презентацію на цю тему. Або виконати проект за вибором.


24.04.2020

 Тема:  Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

Подивиться відео за посиланням
https://youtu.be/ZSkwbhlM_fk
Виконати тексти та заповнити таблицю та схему з відео.
Опрацювати  параграф 25, дати відповідь на запитання 2 на с. 16817.04.2020

Тема:  Взаємодія  води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори

Ознайомитись з відео за посиланням та заповнити таблицю в зошиті відповідно до відео  https://youtu.be/9Ol967sODRk
Опрацювати  параграф 24, виписати та вивчити визначення, завдання 1-7 на с. 164 письмово.

10.04.2020

Тема: Практична робота 5 Виготовлення водних розвинув із за даними масовими частками розчинної речовини.

 Повторити параграф 23, виконати письмово завдання 1-9 с. 159  виконайте домашній експеримент  с. 159, з розрахунками в зошиті та фото або відео самого досліду.
Ознайомитись з відео за посиланням
https://youtu.be/oBwzgu_WOfs

Немає коментарів:

Дописати коментар