Біологія 7 клас

 Фотозвіти  прислати за адресою 

 або на вайбер    +380969968375

06.06.2022-09.06.2022

Тема. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угруповання. Екскурсія. Міні-проєкт. 

Описати комаху, птаха, рибу чи ссавці своєї місцевості, вказати як вони пристосувалися до умов життя  або складіть 2 ланцюга живлення характерний для своєї місцевості.

30.05.2022-02.06.2022

Тема. Подібність  у будові  та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності  живої природи

Опрацювати с. 245-250, повторити терміни на с. 251-254, дати письмові відповіді на запитання на с. 244


23.05.2022-26.05.2022

Тема.  Природоохоронні території.  Червона книга України. 

Опрацювати параграф 54,  прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання для допитливих на с. 243.19.05.2022

Тема.  Співіснування організмів в угрупованнях.  Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика 

Опрацювати параграф 53,  прочитати вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання для допитливих на с. 237.16.05.2022

Тема.  Ланцюги живлення.  Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі 


Що таке трофічний ланцюг? Яка його роль в екосистемі?

Джерело інфографіки : https://www.instagram.com/znobiologiya📌В основі функціонування будь - якої екосистеми лежать трофічні ланцюги (навіть цілі мережі). Трофічний ланцюг - це ланцюг живлення.

📌У ланцюзі живлення органічні речовини та енергія передаються від одного виду до іншого: від нижчого трофічного рівня до вищого. На верхівці ланцюга живлення зазвичай перебувають тварини, які не мають природних ворогів або їх небагато. 

📌Під час переходу з нижчого трофічного рівня на вищий майже 90 % енергії живі організми використовують для забезпечення належного функціонування власного організму, а запасають лише близько 10 %.

📌Нижчий трофічний рівень - це продуценти - рослини. Вони утворюють органічну речовину з неорганічної.

📌Наступна ланка - консументи (споживачі)- тварини. Вони споживають готові органічні речовини. Серед консументів виділяють кілька порядків ( рослинноїдні, м"ясоїдні, всеїдні).

📌Рештки мертвих живих організмів використовуються для живлення редуцентами (руйнівниками) - бактеріями та грибами. Вони розкладають органічні речовини до неорганічних. Згодом утворена неорганіка знов буде використана продуцентами.

📌Чим більше видове різноманіття і відповідно, харчові мережі - тим стійкішою є екосистема.


Опрацювати параграф 52, прочитати, вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання творче на с. 232.


12.05.2022

Тема. Поняття про екосистему  та чинники середовища. 

Опрацювати параграф 51, с. 222, прочитати вивчити визначення та знати відповіді на запитання після параграфу, письмово виконати завдання творче на с. 227.


09.05.2022

Тема. Контрольна робота.

Виконайте завдання.

05.05.2022

Тема: Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Опрацювати параграф 50 на с. 215-220, дати письмові відповіді на запитання 1-14 на с. 221


02.05.2022

Тема: Комунікація тварин. Міні-проєкт "Комунікація дельфінів та приматів"

Опрацювати параграф 49, на с. 210-214, дати письмові відповіді на запитання 1-4 на с. 214, знайти цікаву інформацію про спілкування тварин.28.04.2022

Тема.  Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Практична робота 7. Визначення  форм поведінки тварин.

Опрацювати параграф  48 прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 5 нас. 208. Описати прояви поведінки тварин що живуть групою (курки, горобці  чи інші за якими ви можете спостерігати). Оформити спостереження відповідно до практичної роботи  на с. 209.

25.04.2022

Тема.  Територіальна поведінка

Опрацювати параграф  47,  прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 4 нас. 205.


21.04.2022

Тема. Репродуктивна поведінка тварин 

Опрацювати параграф  46 прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 5 нас. 202.

18.04.2022

Тема. Форми поведінки тварин: дослідницька,  харчова,  захисна,  гігієнічна. 

Опрацювати параграф  45, прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 4 нас. 199.

14.04.2022

Тема.  Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграція тварин.

Опрацювати параграф  44. прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 1  на с. 194.

11.04.2022

Тема.  Вроджена і набута поведінка. 

Опрацювати параграф  43, прочитати  та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу,  письмово запитання 5 на с. 190.

07.04.2022

Тема.  Поведінка тварин, методи її вивчення. 

Лабораторне дослідження: спостереження за поведінкою домашньої  тварини на вібір  учня.

 Опрацювати параграф 42, прочитати та вивчити визначення,  знати відповіді на запитання після параграфу, письмово записати спостереження за твариною за 3 години протягом  дня.

04.04.2022

Тема. Розвиток тварин ( з перетворенням  та без перетворення). Періоди та тривалість життя  тварин.

 Лабораторне дослідження.  Визначення віку  тварин ( на прикладі  двостулкових молюсків  і кісткових риб)

Міні-проєкт.  Як  бачать  тварини. Або. Майстерність маскування.

Опрацювати параграф 40- 41, прочитати, вивчити визначення, знати відповіді на запитання після параграфів, письмово завдання 4-5  на с. 176,  та завдання 1 5а с. 179. За бажанням підготувати матеріали до міні-проекту. 

31.03.2022

Тема. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

Опрацювати параграф 38-39.  Прочитати та вивчити визначення,  письмово виписати визначення ендокринна система, гормони, статевий диморфізм, регенерація, роздільностатеві, гермафродити,  запліднення зовнішнє та внутрішнє.


28.03.2022

Тема.  Органи чуття,  їх значення.

Опрацювати параграф 37.  Прочитати та вивчити визначення,  дати письмові відповіді  на запитання 1-5  на с. 164. Або скласти порівняльну таблицю по відповідним частинам параграфів про органи чуття  червів, членистоногих, молюсків, риб, земноводних, рептилій, птахів,  ссавців. 


24.03. 2022

Тема.  Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин. 

Опрацювати параграф 36, прочитати, вивчити визначення, письмово  виконати практичну роботу на с. 158. ( перемалювати будови головного мозку амфібій,  риб, рептилій,  птахів, ссавців,  підписати їх частини, порівняти їх.)


22.03.2022

Тема.  Нервова система, її значення,  розвиток у різних тварин.

Опрацювати параграф 36, перемалювати мал. 217 на с. 155,  та мал. 218 на с. 156.( виписати визначення нейрон,  типи будови нервової системи)


24.02.2022

Тема: Виділення.  Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

Опрацювати параграф 32-33, скласти стислий конспект у вигляді схем, таблиць 


07.02.2022

Тема. Дихання та газообмін у тварин.  

Опрацювати параграф 30, дати письмові відповіді на запитання після параграфу. 03.02.2022

Тема: Різноманітність травних систем 

Опрацювати параграф 29, скласти порівняльну  таблицю травних систем на 2 стовпчика: 

1. Групи організмів 

2. Будова травної системи,


31.01.2022

Тема: Живлення і травлення

Опрацювати параграф 28, скласти схематичний конспект  або письмово відповіді на запитання  після параграфу. 

13.01.2022

Тема: Різноманітність ссавців.

Опрацювати параграф 24, заповнити таблицю " Різноманітність ссавців " за стопчиками: Клас ссавців,  особливості будови, приклади.

18.11.2021

Тема: Молюски: різноманітність, роль у природі, значення в житті людини

Опрацювати параграф 13 ( або 28) , письмово заповнити таблицю " Різноманітність молюсків"

Клас молюсків

Особливості будови

Представники

 

 

 15.11.2021
Тема: Молюски: будова, спосіб життя. Лабораторне дослідження будови черепашки (мушлі) черовоногих та двостулкових молюсків.
Опрацювати параграф 13  перемалювати мал. 70 на с. 52, та 73 на с. 53, письмово дати відповідь на запитання 6 на с. 56 з лабораторної роботи. (або 27 та 29 перемалювати мал. 141 1-2, письмово відповідь на запитання 3 на с. 140 з лабораторної роботи)


11.11.2021

Тема: Комахи: різноманітність, роль у природі, значення в житті людини

А) Комахи, що розвиваються з неповним перетворенням

Ряд Прямокрилі

Ряд Таркгани

Ряд Бабка

Ряд Рівнокрилі

Ряд Воші

Ряд Клопи

Б) Комахи, що розвиваються з повним перетворенням.

Ряд Твердокрилі

Ряд Лускокрилі, або Метелики

Ряд Блохи

Ряд Двокрилі

Ряд Перетинчастокрилі

Опрацювати параграф 12 ( або 26) , письмово заповнити таблицю " Різноманітність комах"

Ряд комах

Особливості будови

Представники

 

 

 


08.11.2021

Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Інструктаж з БЖД.


04.11. 2021

Тема: Комахи: будова, спосіб життя.

Опрацювати параграф 11, вивчити визначення, мал. 53 на с. 42 в зошит, запитання 5,6 на с. 45 письмово.

або опрацювати параграф 24 на с. 109, скласти по 4 тестових запитання до параграфа

01.11.2021

Тема: Павукоподібні: будова, спосіб життя, різноманітність, роль у природі, значення в житті людини

Опрацювати параграф 10, вивчити визначення, скласти схематичний конспект параграфа.

Або опрацювати с 99-100, параграф 23 на с. 104, скласти схематичний конспект

28.10.2021

Тема: Ракоподібні: будова, спосіб життя, різноманітність, роль у природі, значення в життя людини.

Опрацювати параграф 9, письмово завдання після параграфу 2-3, для допитливих та творче на с. 37.


25.10.2021

Тема: Членистоногі: будова, спосіб життя, різноманітність

Опрацювати параграф 8, підготувати цікаві факти про членистоногих, не більше 1 с. в зошиті.
07.05.2021

Тема: Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Опрацювати параграф 53 на с. 233, вивчити визначення, письмово завдання 1-5 на с. 237


30.04. 2021

Тема: Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі

Опрацювати параграф 52 на с. 227, письмово завдання 1-4 та для допитливих на с. 232


26.04.2021

Тема: Поняття про екосистему та чинники середовища

Опрацювати параграф 51 на с. 222, письмово завдання 1-8 та для допитливих на с. 227


22.04.2021

Тема: Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

Опрацювати параграф 50 на с. 215-220, дати письмові відповіді на запитання 1-14 на с. 221


19.04.2021

Тема: Комунікація тварин. Міні-проєкт "Комунікація дельфінів та приматів"

Опрацювати параграф 49, на с. 210-214, дати письмові відповіді на запитання 1-4 на с. 214, знайти цікаву інформацію про спілкування тварин.

16.04.2021

Тема: Соціальна поведінка тварин. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі. Практична робота 7. Визначення форми поведінки ( або типів угруповань) тварин .

Оапрацювати параграф 48, с. 205, дати пісбмові відповіді на запитання 1-5 на с. 208, виконати практичну роботу за планом на на с. 209 ( можно за власними спостереженнями за тваринами описати 3-6 різних форм поведінки, їх причинита наслідки)

12.04.2021

Тема: Територіальна поведінка

Опрацювати параграф 47, с. 202, дати пмсьмові відповіді на запитання 1-4 на с. 205, навести приклади різних проявів поведінки тварин їз власних спостережень


        02.04.2021

        Тема: Репродуктивна поведінка тварин (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство)

Опрацювати параграф 46, дати письмові відповіді на запитання 1-5 на с. 202, подивитися відео за посиланням з рубрики  з цікаво знати на с. 202, вивчити визначення


        29.03.2021

        Тема: Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграція тварин.

                    Форми поведіеки тварин: досдідницька, харчова. захисна, гігієнічна

 Опрацювати параграфи 44-45 на с 190, дати пісьмові відповіді на запитання 1-4 та творче на с. 194, та завдання 1-4 та творче на с. 199, вивчити визначення


26.03.2021

 Тема: Поведінка тварин, методи її вивчення. Лабораторне дослідження: спостереження за поведінкою тварин. Вроджена і набута поведінка

 

Опрацювати параграфи  42-43 на с.181 , дати письмові відповіді на запитання 1-5 та творче завдання  на с. 186, та завдання 1-5 на с 190, вивчити визначення

 

19.02.2021

Тема: Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин

Опрацювати  параграф 32, виписати у вигляді таблиці  Характеристика органів виделення тварин, на два стовпчика: 1. Тварини, 2 . Будова органів виделення,  вивчити нові визначення.

22.01.2021

Тема: Ссавці: роль у природі, значення в житті людини

Значення ссавців у природі та житті людини дуже велике і надзвичайно різноманітне. У природі ссавці забезпечують поширення насіння в природі (мишовидні гризуни, білки), знищення шкідників сільського господарства (ласка, горностай, комахоїдні, кажани). Ссавці є важливими ланками ланцюгів живлення майже в усіх екосистемах, у яких виконують роль консументів (споживачів) первинної і вторинної біомаси, регуляторів чисельності травоїдних тварин, санітарів у природі (гієни, шакали). Дрібні ссавці, які живуть у ґрунті, здійснюють важливу роль у процесах ґрунтоутворення (кроти, землерийки, сліпаки).

Багато видів ссавців є родоначальниками свійських тварин (наприклад, предком великої рогатої худоби був дикий бик – тур, дикий баран-муфлон став предковим видом для порід овець). Розведенням свійських тварин з метою створення нових порід та отримання необхідних продуктів харчування і сировини для промисловості, займається тваринництво. Ссавці можуть бути переносниками збудників інфекційних захворювань (пацюки, миші поширюють збудників чуми, лисиці – сказ) та гельмінтозів (собачі є хазяями ехінокока). Серед звірів є промислові (білки, ондатра, лисиця, морські котики), свійські тварини, які дають людині м'ясо, шкіру, молоко, масло, сало тощо (свині, велика та мала рогата худоба), допомагають перевозити вантажі (коні, осли), перебувають на службі (собаки) та ін. Багато видів ссавців пристосувалися жити біля людини і стали шкідниками сільського господарства (дикі кролики, зайці, мишовидні гризуни).

Інтенсивний промисел багатьох видів ссавців, руйнування місць їхнього існування призвели до того, що лише за останні 400 років повністю вимерли 63 види ссавців (стелерова корова, тур, тарпан, сумчастий вовк та ін.). Понад 350 видів ссавців перебувають під загрозою зникнення і потребують негайних заходів охорони. До Червоної книги України занесено 41 вид ссавців: їжак вухатий, хохуля звичайна, бурозубка альпійська, кутора мала, підковоніс малий, підковоніс великий, нічниця ставкова, нічниця триколірна, довгокрил звичайний, широковух європейський, вечірниця мала, вечірниця велетенська, нетопир середземноморський, заєць білий, ховрах європейський, содовий вовчок, тушканчик великий, ємуранчик звичайний, сліпак піщаний, сліпак буковинський, сліпак подільський, снігова полівка, водяна полівка мала, афаліна чорноморська, азовка, білобочка чорноморська, горностай, тхір степовий, норка європейська, перев'язка звичайна, борсук, видра річкова, кіт лісовий, рись звичайна, зубр, тюлень-монах середземноморський та ін.

Опрацювати параграф 27, доопрацювати таблицю, виписати по пунктах значення ссавців в природі та житті людини з поданого тексту18.01.2021

Тема: Різноманітність ссавців

https://youtu.be/brmSG8ncsAo  продивиться відео

Опрацювати параграфи 26, скласти письмові характеристики груп ссавців за планом: 1. группа ссавців, 2.особливості будови, 3. Середовище мешкання, харчування. Можно у вигляді таблиці..

Знати представників


15.01.2021

Тема: Різноманітність ссавців

Опрацювати параграфи 24-25, скластиписьмові характеристики груп ссавців за планом: 1. группа ссавців, 2.особливості будови, 3. Середовище мешкання, харчування. Можно у вигляді таблиці.11.01.2021

Тема: Ссавці: будова, спосіб життя

Опрацювати параграф 22, дати письмові стислі, схематичні відповіді на запитання 1-6  та для кмітливих після параграфу.

ПРИСТОСУВАННЯ ТВАРИН ДО ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ:

📌 МОРФОЛОГІЧНІ

▪Густе хутро - для збереження тепла.

▪Підшкірний жир - у білого ведмедя, тюленя, пінгвіна -термоізоляція, а ще й джерело метаболічної води.

▪Темні шкірні покриви . Цікаво, що шкіра  білого ведмедя теж темного кольору.Темний колір поглинає сонячні промені, що і сприяє зігріванню.

📌 ФІЗІОЛОГІЧНІ

▪Тремтіння ( яскравим проявом є "цокання зубами") - мимовільні скорочення м'язів. При тремтінні скорочення м’язових волокон спрямоване на підвищення теплопродукції.

▪Розширення, а згодом звуження капілярів шкіри на морозі- спочатку тіло намагається зігрітись шляхом розширення  судин  шкіри (тоді ми червоніємо), але при тривалому впливі низьких температур капіляри будуть звужуватись, щоб обмежити витрати тепла ( коли вмикається цей механізм- швидко розвиваються обмороження) .

▪Розширення капілярів шкіри для підвищення тепловіддачі (тому коли нам спекотно, ми теж червоніємо).

▪Потовиділення - механізм, що підвищує тепловіддачу шляхом випаровування рідини з поверхні шкіри ❗при випаровуванні 1 мл поту витрачається 0,58 ккал тепла.

▪ Підняття хутра або оперення на морозі шляхом скорочення дрібних м"язових волокон (цим також пояснюється ефект "гусячої шкіри" у людини ).

📌 ПОВЕДІНКОВІ 

▪ Пошук притулку ( притулок для зігрівання або охолодження шукає не тільки людина, а й більшість тварин)

▪ Холоднокровні (пойкілотермні) тварини щоб зігрітись шукають теплі місця на сонечку (особливо полюбляють камені).

▪ При похолоданні деякі тварини здатні впадати в заціпеніння або сплячку і так переживають несприятливі умови.


ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ ТА ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

https://classroom.google.com/c/MTg2OTg5NzYyODQz?cjc=mzi3n36


12.10.2020

Тема: Членистоногі: будова, способи життя, різноманітність

Членистоногі надзвичайно поширені в природі і пристосовані до існування в найрізноманітніших умовах. Середовище існування: наземне, ґрунт, вода, повітря, а також живі організми

1. Членистоногі - сегментовані тварини.

Сегментація - гетерономна (неоднакова). Сегменти зростаються, насамперед передні сегменти тіла, з яких утворюється голова. Решта тіла, тулуб, залишився сегментований і в більшості диференціювався на два відділи - груди і черевце, які складаються з різної кількості сегментів.

В ракоподібних грудні сегменти зрослися з головою, в результаті чого утворилися несегментовані головогруди, а сегментація черевця збереглася. У павуків злилися і черевні сегменти; їх тіло складається з несегментованих головогрудей і черевця. У кліщів зростаються всі сегменти в одне тіло без поділів на відділи. Отже, сегменти тіла мають різну будову і виконують різні функції.

2. Тришаровість зародка (розвиток трьох зародкових листків у ембріона).

3. Білатеральна симетрія тіла (двобічна).

4. Покрив тіла являє собою хітинізовану кутикулу (хітин - азотовмісний полісахарид). Вона виділяється гіподермою і відзначається міцністю. У деяких кутикула просочується вапном.

Значення:

вона не пропускає пари води, що захищає наземні форми від висихання;
служить зовнішнім скелетом. До якого зсередини прикріплюються м'язи, зокрема м'язи кінцівок.
У наземних форм поверх хітинової оболонки є тонкий шар віскоподібної речовини.
     
5. М'язова система розвинена добре. М'язи поперечносмугасті, завдяки чому членистоногі можуть робити швидкі і складні рухи.

6. Кінцівки членисті, тобто складаються з кількох члеників (звідси назва типу) вони рухомо зчленовані з тілом за допомогою суглобів. Особливістю членистоногих є наявність різної кількості пар кінцівок. Як і все тіло, кінцівки вкриті хітином, до якого зсередини прикріплюються м'язи, що приводять кінцівку в рух.

Одні з кінцівок стали ходильними, інші, які розміщувалися на передніх сегментах, що ввійшли до складу голови, перетворилися у ротові кінцівки (щелепи та вусики).

Диференціювання кінцівок сприяло широкому розселенню членистоногих, виходу на сушу, добуванню більшої кількості поживи і пристосуванню до різноманітних умов існування та живлення.

7. Порожнина тіла - міксоцель (змішана порожнина). Вона утворилася в результаті часткового розпаду під час зародкового розвитку стінок мезодермальних мішків і сполучення при цьому вторинної і первинної порожнини тіла.

Руйнування стінок целому приводило до того, що кровоносні судини місцями також руйнувалися і кров виливалася з судин у міксоцель між органами, а потім знову надходила в судини. Така кровоносна система називається незамкненою.

8. Кров змішується з порожнинною рідиною і утворює гемолімфу. Характерною особливістю є наявність серця - центрального пульсівного органа. Воно знаходиться у спинній частині тіла в головогрудному або черевному відділі. Серце утворене послідовними камерами, між якими є отвори з клапанами. Скорочується серце за допомогою м'язів що приєднуються до нього ззовні.

До складу гемолімфи входять амебоїдні клітини, що захоплюють і перетравлюють бактерії (захисна функція).

9. Травна система:

а) травний канал - рот з ротовими кінцівками (щелепний апарат) - глотка - стравохід - шлунок - кишечник - анальний отвір.
б) травні залози: слинні залози, печінка.
10. Видільна система:

а) метанефридії змінені (ракоподібні).
б) мальпігієві судини (трубочки) у павукоподібних і комах.
11. Нервова система.

ЦНС - вузлового типу, складається з: надглоткового вузла (головний мозок) і підглоткового, що з'єднані у навкологлоткове нервове кільце і черевний нервовий ланцюжок.

У комах головний мозок (надглотковий ганглій) складається з трьох відділів переднього, середнього і заднього, з чим пов'язана їх складна нервова діяльність (поведінка).

12. Органи чуття: дотику, нюху, смаку, зору, слуху.

13. Дихальна система: зябра - у водних, легені і трахеї - у наземних.

14. Ендокринна система: крім нервової виконує функцію регуляції. Спеціальні органи внутрішньої секреції виділяють гормони в кровоносні судини. Гормони керують перетворенням, статевим дозріванням, линянням.

15. Статева система. Більшість роздільностатеві, інколи гермафродити.

Статевий диморфізм. Статеві органи (самки) - яєчники, яйцепроводи, додаткові органи, (самця) - сім'яники, сім'япроводи, парувальний апарат різної будови.

Запліднення внутрішнє.

Процеси життєдіяльності членистоногих

Рух: рухову активність забезпечують почленовані кінцівки і посмуговані м'язи, зумовлюють збільшення швидкості скорочення м'язів, швидкості рухової реакції.

Живлення: це гетеротрофи, живляться готовими органічними речовинами. Травлення внутрішньоклітинне. У травному каналі з'являються спеціальні залози, які секретують травні ферменти.

Виділення: продукти виділення з клітин потрапляють в кров, яка омиває мальпігієві судини, через які виводяться назовні (це сечова кислота і її солі з натрієм, калієм, аміаком, кальцієм.

Дихання: за участю різноманітних спеціальних органів здійснюється газообмін. Кінцівки видозмінюються в органи водного дихання - зябра, органи повітряного дихання наземних форм - легені (теж видозмінені кінцівки). У комах - трахейна система. Покриви тіла у диханні участі не беруть.

Розмноження та розвиток. Властиве тільки статеве розмноження. Самці менші за самок. Розмножуються відкладанням яєць, і є живородящі форми. Розвиток прямий або непрямий з повним і неповним перетворенням.

Різноманітність членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб життя

Тип Членистоногі найбільш численний серед безхребетних - понад 1 млн видів, що складає 70% всіх тварин. Виділяють 10 класів, основні з них: ракоподібні, павукоподібні, комахи, багатоніжки.

Середовища існування: моря і прісні водойми (товща води, дно), суша (різні глибини), повітряний океан. Зустрічаються повсюдно: у тундрі, в лісах і горах, у степах і пустелях, на берегах річок і в різних водоймах, у снігах і гарячих джерелах.

Така різноманітність і поширення зумовлені прогресивними рисами організації: почленовані кінцівки (різні функції), пристосування до польоту, хітиновий покрив тіла (захисна функція визначає форму і внутрішній скелет), сегментованість тіла, поява посмугованих м'язів, надзвичайна плодючість, вдосконалення нервової системи і органів чуття.

Величезна кількість членистоногих пристосувалися до життя на поверхні різних частин рослин і всередині рослинних тканин.

Багато - паразити, постійні або тимчасові. Зовнішні або внутрішні. І такий спосіб життя дуже видозмінює їх форму. Чимала кількість членистоногих - хижаки. Тонкі пристосування до використання різних умов існування та різної їжі можуть пояснити різноманітність і велику чисельність членистоногих.

Домашнє завдання:

 Опрацювати  8 параграф підручника. виписати та вивчити визначення, переписати текст, вставити пропущенні слова та підкреслити їх. 

«Впиши в текст пропущені слова»

Представники типу членистоногі змогли заселити _________, ___________, ___________ ___________. Тіло ______________ . Сегменти об'єднуються в _____________ . Їх найчастіше ___________ : ________, _________, ___________. Ззовні покриті __________ _______, що утворює ________ скелет. Свою назву членистоногі одержали за наявності у них ________ ________ , які _________ з'єднуються з тулубом за допомогою ____________ . Первинна і _______ _______ тіла зливаються, утворюючи ______ порожнину. Травна система ___________, ускладнена наявністю _______________ _____________ і ___________ ___________. Кровоносна система ___________, є пульсуючий орган - _________. Органи дихання - ___________, _________, _______________ . Нервова система __________, однак відбувається подальша концентрація ________ _________, у першу чергу в __________ відділі.


 Фотозвіти  прислати за адресою ( попередні завдання, та всі наступні)

 olga.panchenko1111@gmail.com 

 або на вайбер +380969968375


 

Немає коментарів:

Дописати коментар